Ker smo globalna biofarmacevtska družba, se naše dejavnosti dotikajo številnih človeških življenj

Bolnikom in zdravnikom zagotavljamo zdravila za nekatere izmed najbolj razširjenih svetovnih bolezni. Prizadevamo si, da bi uporabniki naših zdravil prejeli pravo vrednost za svoj denar. Svojim zaposlenim ponujamo okolje, v katerem se lahko počutijo spoštovane, motivirane in nagrajene za svoj prispevek. Naš cilj je našim delničarjem zagotoviti vrednost ob nenehni usmerjenosti v inovacije in učinkovito vodenje poslovanja. V skupnosti si želimo biti vrednoteni na temelju tistega, kar lahko s svojimi zdravili storimo za družbo, ter zanesljivi zaradi svojega načina poslovanja.

Tesno sodelujemo z ljudmi s številnih področij zdravstva, da bomo lahko razumeli vse izzive ter izrabili vse svoje sposobnosti in vire za dosego skupnega cilja: izboljšanja zdravja.

Zdravje nas povezuje.

AZ 15/12 P | Datum izgradnje: 18.09.2012. | Datum zadnje spremembe: 12.01.2018
Spletna stran je namenjena zdravstvenim delavcem in bolnikom. Vse informacije, ki so na voljo na spletni strani, so izključno izobraževalne in informativne narave.