S 17 milijoni življenj, kolikor jih terjajo na leto, predstavljajo bolezni srca in ožilja največje tveganje za smrt pri odrasli populaciji.

Navodila za uporabo posameznega zdravila se nahajajo na spletni strani Centralne baze zdravil.

Zaščiteno ime Učinkovina
ATACAND® , tablete kandesartancileksetil
ATACAND® PLUS , tablete kandesartancileksetil, hidroklorotiazid
BRILIQUE® 60 mg , filmsko obložene tablete ticagrelor
BRILIQUE® 90 mg , filmsko obložene tablete ticagrelor
CRESTOR® , filmsko obložene tablete rosuvastatin
AZ 15/12 P | Datum izgradnje: 18.09.2012. | Datum zadnje spremembe: 12.01.2018
Spletna stran je namenjena zdravstvenim delavcem in bolnikom. Vse informacije, ki so na voljo na spletni strani, so izključno izobraževalne in informativne narave.