Zaposleni v farmacevtski družbi AstraZeneca verjamemo, da sodelovanje med farmacevtskimi družbami in zdravstvenimi delavci ter zdravstvenimi organizacijami pozitivno vpliva na kakovost obravnave bolnikov in je nujno potrebno za razvoj novih, inovativnih zdravil in metod zdravljenja.

Za uspešno zdravljenje je ključno zaupanje bolnika v zdravstvene delavce in zdravstvene organizacije, da so le-ti seznanjeni z najnovejšimi možnostmi zdravljenja ter nepristranski pri predpisovanju zdravil in priporočanju metod zdravljenja.

Menimo, da se preglednost sodelovanja med farmacevtsko industrijo in zdravstvenimi delavci ter zdravstvenimi organizacijami najbolje doseže s samoregulacijo, in zato smo se zavezali, da bomo spoštovali Kodeks o javni objavi prenosov sredstev zdravstvenim delavcem in zdravstvenim organizacijam s strani farmacevtskih družb.


Metodološko obvestilo o poročanju podatkov za leto 2016

Javna objava prenosa sredstev 2016

Metodološko obvestilo o poročanju podatkov za leto 2015

Javna objava prenosa sredstev 2015

AZ 15/12 P | Datum izgradnje: 18.09.2012. | Datum zadnje spremembe: 12.01.2018
Spletna stran je namenjena zdravstvenim delavcem in bolnikom. Vse informacije, ki so na voljo na spletni strani, so izključno izobraževalne in informativne narave.