AstraZeneca je bila ustanovljena 6. aprila 1999 z združitvijo podjetij Astra AB Švedska in Zeneca Group PLC v Veliki Britaniji – družb s podobno znanstveno utemeljeno kulturo ter skupno vizijo farmacevtske industrije.

Cilj združitve je bil izboljšati sposobnosti ustvarjanja dolgoročne rasti ter trajne vrednosti za delničarje skozi:

okrepljeno umestitev v globalne tokove in uresničitev komercialnih načrtov

  • z možnostjo izkoriščanja potenciala obstoječih in bodočih izdelkov ob uporabi močnih in celovitih globalnih prodajnih in marketinških virov
  • s široko razprostranjenostjo izdelkov na ključnih terapevtskih področjih, kot so bolezni srca in ožilja in bolezni dihal
  • s stalno prisotnostjo v primarnem zdravstvenem varstvu, zlasti na področjih zdravljenja bolezni želodca in črevesja, srca in ožilja ter dihal
  • z vodilnim položajem na številnih specialističnih / bolnišničnih trgih, vključno z onkologijo in anestezijo

okrepljeno raziskovalno – razvojno platformo

  • z znatnimi denarnimi vlaganji v raziskave in razvoj
  • z močnim razvojem mreže novih izdelkov
  • s krepitvijo potenciala prihodnjega razvoja mreže novih izdelkov skozi širitev njihovega obsega ter krepitvijo osredotočanja na izbrana področja in tehnologije

večjo finančno in strateško fleksibilnost

  • s finančno močjo in ukrepi, ki bodo vodstvenemu telesu podjetja AstraZeneca zagotovili večjo strateško fleksibilnost, da bo le-to lahko ustvarilo dolgoročno rast dobička
  • z okrepljeno operativno učinkovitostjo, ki bo omogočila zmanjšanje stroškov
AZ 15/12 P | Datum izgradnje: 18.09.2012. | Datum zadnje spremembe: 12.01.2018
Spletna stran je namenjena zdravstvenim delavcem in bolnikom. Vse informacije, ki so na voljo na spletni strani, so izključno izobraževalne in informativne narave.